Pravno obvestilo

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani www.metkaintina.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja lastnika, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Prav tako ni dovoljeno zvočno ali slikovno snemanje dogodkov, delavnic in predavanj brez predhodnega dogovora z lastnikom.