KONTAKT


V kolikor imate kakšna vprašanja naju lahko kontaktirate preko telefona, elektronskega naslova ali spodnjega obrazca. Odgovorili bova v najkrajšem možnem času.
 
Telefon: 041 816 939
 
E-mail: info@metkaintina.si

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja) se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Nameni, zakaj bova uporabljali vaš e-poštni naslov:

– pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo storitev Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja);

– pošiljanje novičk (razglednic z nasveti);

– pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja). po e-pošti – sporočila so lahko prilagojena (individualizirana) glede na dejstvo, da je bil e-poštni naslov pridobljen v zvezi s storitvami Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja), ali glede na druge okoliščine (npr., toda ne izključno, da je imetnik e-poštnega naslova naročil storitve Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja) ali da takih storitev ni naročil, da je imetnik prejel ali odprl določeno e-poštno sporočilo ali da je odprl ali prebral določeno vsebino (kliknil na povezavo v e-poštnem sporočilu, da je imetnik odgovoril in kako je odgovoril ali da ni odgovoril na določeno e-poštno sporočilo);

– pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil partnerjev Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja), pri čemer Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja) partnerjem nikoli ne bo posredovala e-poštnega naslova imetnika;

– pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s plačilom storitev Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja);

– preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko;

– hramba e-poštnega naslova v bazi do preklica;

– združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja) pridobila od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev Marjeta Ternjak Gomboc s.p. (Metka in Tina – Delavnice zdravja), ime in priimek imetnika, delodajalec (organizacija), funkcija, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih, podatki o izterjavi);

– spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel);

– spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih)

– statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev;

– obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran;

Uredba o varstvu osebnih podatkov stopi v veljavo 25.5.2018.

Vaše ime (*)

Vaš elektronski naslov (*)

Naslov sporočila

Vaše sporočilo

(*) obvezno izpolnite polje